Psubraty ODE ZrodlaŁódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
Pomoc bezdomnym zwierzętom.
Walka z okrucieństwem wobec zwierząt, składanie doniesień do prokuratur przeciwko osobom podejrzanym o znęcanie się, pozbawianie życia zwierząt.
Szukanie domów dla porzuconych zwierząt.
Pomaganie opiekunom posiadającym większą ilość zwierząt pod swoją opieką (leczenie zwierząt, sterylizacja).
90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 117
tel. 042 632 05 02

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Pomoc bezdomnym zwierzętom.
Walka z okrucieństwem wobec zwierząt, składanie doniesień do prokuratur przeciwko osobom podejrzanym o znęcanie się, pozbawianie życia zwierząt.
Szukanie domów dla porzuconych zwierząt.
Pomaganie opiekunom posiadającym większą ilość zwierząt pod swoją opieką (leczenie zwierząt, sterylizacja).
90-007 Łódź, ul. Komuny Paryskiej 6
tel. 042 250-51-29
http://www.toz.pl/

Straż dla Zwierząt w Polsce, Okręg Łódzki
Organizacja statutowo zajmuje się m.in. interwencjami i kontrolami w przypadku naruszenia obowiązującego w Polsce prawa dotyczącego zwierząt. Współdziała z policją, strażą miejską, występuje jako strona podczas rozpraw sądowych dotyczących wykroczeń przeciw zwierzętom, prowadzi edukację dla dzieci i młodzieży.
adres tylko do korespondencji:
93-192 Łódź, ul. Senatorska 11
http://www.strazdlazwierzat.lodz.pl/

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
m.in. wydaje pozwolenia na przywóz zwierząt do Polski Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi
91-087 Łódź, ul. Wapienna 15
tel. 042 640 70 60
lodz.piw@wetgiw.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
m.in. dokonuje analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji na obszarze województwa, organizuje szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii
ul. Proletariacka 2/6, 93-569 Łódź
centrala 042 635-14-00, sekretariat 042 635-14-01
lodz.wiw@wetgiw.gov.pl

Zespół ds. ochrony zwierząt WIW
lek. wet. Robert Wika 042 635-14-20
lek. wet. Anna Kleszcz 042 635-14-16

Oddział Dyspozycji Inżyniera Miasta
Powiadamianie, zgłaszanie zdarzeń ze zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi)
przyjmuje zgłoszenia całą dobę, tel. 042-638-49-49,
oraz 042 638-49 83

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi
jest jednostką budżetową Gminy Łódź. W schronisku przebywa stale około 550 psów i ponad 100 kotów.
Działania: chipowanie psów, ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt.
91-610 Łódź, ul. Marmurowa 4
tel. 042 656-78-42
schronisko_www@doskomp.lodz.pl - sprawy dotyczące adopcji lub organizowanych akcji
schronisko@doskomp.lodz.pl - inne

Przytulisko - hotel dla bezdomnych zwierząt w Łodzi
realizuje zadania łódzkich gmin w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt. W tej chwili na „stanie” hotelu znajduje się ok. 1500 zwierząt.
92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56
oraz filia pod Łodzią - Wojtyszki 18
042 671 34 49
hotelzwierzat@wp.pl
www.przytulisko.info

Izba Celna w Łodzi
tematyka zwierząt egzotycznych, przemytu, warunków przewożenia zwierząt, procederu wyrabiania z nich przedmiotów typu popielniczka itp. Przedstawiciele Izby Celnej są chętni do udziału w debatach, ale mogą też przeprowadzić dodatkowe prelekcje na terenie placówek.
93-232 Łódź, ul. Lodowa 97
042 63-88-222
sekretariat@lod.mofnet.gov.pl
http://www.lodz.ic.gov.pl/

Straż Miejska
kontrola przestrzegania obowiązków nałożonych na osoby utrzymujące zwierzęta
Komenda Straży Miejskiej - sekretariat
90-119 Łódź , ul. Kilińskiego 81
042 250 22 01
sekretariat@strazmiejska.lodz.pl

Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodzi
ratownictwo z wykorzystaniem psów
pokazy i działalność edukacyjna
dogoterapia
Przykład budowania relacji ze zwierzętami, tutaj psami, która pozwala na wykorzystanie potencjału współpracy człowieka z psem. Przedstawiciele GRS posiadają wiedzę na temat szkolenia psów, zapewnienia właściwych warunków ich życia w mieście, mogą tez opowiedzieć o ich osobistych relacjach z ich czworołapnymi partnerami. Podczas spotkań obecne mogą być oczywiście psy ratownicze.
OSP GRS w Łodzi
94-255 Łódź, ul. Czołgistów 66
ratownicy@ratownicy.org
http://www.ratownicy.org/

Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział w Łodzi
organizacja hodowli psów rasowych w Polsce
90-427 Łódź, Al. Kościuszki 48
tel./fax: 042 637-66-00, 042 637-62-62, 042 657-00-31
zkwplodz@op.pl
http://www.zkwp.lodz.pl/

Leśnictwo Miejskie - Łódź
Powiadamianie, zgłaszanie zdarzeń ze zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi)
Ograniczanie populacji niektórych gatunków zwierzyny łownej prowadzone jest w drodze odłowu lub odstrzału redukcyjnego
Leśnictwo Miejskie - Łódź przyjmuje zwierzęta niezdolne do życia w stanie wolnym w celu leczenia lub zapewnienia im opieki. Zwierzęta przyjmowane są w godzinach pracy Leśnictwa przy ul. Łagiewnickiej 305
Dokarmianie zwierząt w lesie
91-509 Łódź, ul. Łagiewnicka 305
042 659-00-77, 042 659-02-49
lesnictwo@las.lodz.pl
łódzki leśniczy ds. zwierząt - Kamil Polański – k.polanski@las.lodz.pl, 512-479-633

Fundacja Niechciane i Zapomniane – SOS dla Zwierząt
organizacja zajmująca się szeroko pojętą pomocą dla zwierząt. Współpracuje ze Schroniskiem dla Zwierząt w Łodzi, żywo angażuje się we wszelkie akcje, które przyczynić się mają do poprawy losu zwierząt bezdomnych, czy też zwierząt przetrzymywanych w strasznych warunkach i okrutnie traktowanych przez ludzi. Fundacja realizuje kampanię STOP PSUEDOHODOWCOM, która przeciwdziałać ma zjawisku pseudohodowli.
adres tylko do korespondencji:
93-222 ŁÓDŹ, ul. Kaszyńskiego 11/23
http://www.niechcianeizapomniane.org/ i http://www.stoppseudohodowcom.org/

Fundacja For Animals Fundacja
działa na rzecz zwierząt poprzez:
adopcję,
udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
wspieranie działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
propagowanie właściwego stosunku do zwierząt.
oddizła Łódź:
Anna ('ansk')- e-mail: ansk@foranimals.org.pl
http://www.foranimals.org.pl/

VIVA! ŁÓDŹ!
propagowanie wegetarianizmu
koordynator: Izabela Franc
Łódź, ul. Próchnika 1
ifranc@o2.pl

Fundacja Azyl
organizacja zajmuje się problematyka bezdomności psów, w tym organizacją adopcji zwierząt.
691 663 963 i 042 611 60 33
info@fundacjaazyl.pl
http://fundacjaazyl.pl/

Fundacja „Kocia Mama”
Fundacja zajmuje się problematyką bezdomności kotów, organizacją adopcji oraz sterylizacją i kastracją zwierząt. Przedstawiciele organizacji z chęcią zaangażują się w dialog z młodzieżą na polu problematyki bezdomności kotów.
93-379 Łódź, ul. Pryncypalna 56
tel. Dorota - 508 515 835, Emilia - 660 433 668, Ania - 513 023 405
kociamama@kociamama.pl
www.kociamama.pl

Polecamy także

http://kotylion.pl/ - grupa przyjaciół z Łodzi, których połączył jeden cel - pomoc kotom porzuconym, niechcianym, niczyim.

http://www.mojalodz.fora.pl/zwierzeta,188/ - forum o Łodzi – temat „zwierzęta”

Spis lecznic weterynaryjnych w całej Polsce
http://www.vetopedia.pl/

Hotele dla zwierząt
http://www.toz.pl/hotele.php

Spis schronisk dla bezdomnych zwierząt
http://www.toz.pl/schroniska.php

Cites
Funkcję Organu Administracyjnego Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) w Polsce pełni Minister Środowiska.
Ministerstwo Środowiska
Departament Leśnictwa,
Ochrony Przyrody i Krajobrazu
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
Informacje nt. stosowania Konwencji CITES w Polsce można uzyskać pod numerem: 022 57 92 259, 022 57 92 407Instytucje na terenie Warszawy i okolic Schroniska

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Azyl Pod Psim Aniołem"
Warszawa, ul. Kosodrzewiny 7
tel. 022 846 02 36
http://www.psianiol.org.pl/

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Na Paluchu”
ul. Na Skraju 2 c, 02-197 Warszawa
tel. 022 846 02 36 (interwencje całą dobę, informacje i zgłoszenia 8:00-20:00)
http://www.paluch.org.pl/
Uwaga: wycieczki edukacyjne mogą być realizowane tylko po uprzednim umówieniu się z sekretariatem lub promocją schroniska (tel. 022 846 02 36). Pracownicy zapraszają uczestników projektu "Psubraty" na wyłącznie we wtorki lub w piątki w godzinach od 14.00 do 16.00.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie
ul. Prosta 3, 05-430 Celestynów
tel. 022 789 70 61
http://www.celestynow.toz.pl/

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Milanówek
ul. Brwinowska 48, 05-710 Milanówek

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Nasielsk
Nuna 101, 05-190 Nasielsk

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie
Józefów, ul. Strużańska 15, 05-119 Legionowo
tel. 022 793 02 91, 0502 458 793
http://www.psy-warszawa.pl/

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Korabiewice
Korabiewice 11, k/Żyrardowa, 96-122 Puszcza Mariańska

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - azyl
ul. Baletowa 30, 02-867 Warszawa

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Wołomin
ul. Sikorskiego 97, 05-200 Wołomin

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Żyrardów
ul. Czysta 3, 05-731 Żyrardów

Azyl dla kotów: Kasia Strzelecka
Kątne 59, 05-190 Nasielsk
tel. 023 693 17 83, 0603 651 833
Fundacja Azylu "Koci ¦wiat"
Warszawa, Garncarska 37a,
http://www.kociswiat.org.pl/


Instytucje, organizacje, ciekawe inicjatywy

Biuro Ochrony Zwierząt Fundacji Azylu pod Psim Aniołem zajmuje się problemem bezdomnych zwierząt w jego wymiarze publicznym. Monitoruje dzialalno¶ć schronisk dla bezdomnych zwierząt, hycli i politykę gmin i urzędów. Zbiera i publikuje informacje Ľródłowe. W wybranych sprawach uczestniczy w postepowaniach sądowych i administracyjnych.

Pełnomocnik ds. zwierząt 022 595 32 01
Straż Miejska (interwencje w sprawie zwierząt) 986, 022 647 37 00
Społeczny Punkt Informacji o zagubionych i znalezionych zwierzętach 022 839 64 80 (codziennie 9.00-10.00), 022 844 70 06 (18.00-19.00)

Biuro Ochrony ¦rodowiska - Wydział ds. Zwierząt
pl. Sokratesa Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa
tel. 022 257 92 45, 022 257 92 46

Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel. 022 623 20 89, fax. 022 623 14 08
email: wet@wetgiw.gov.pl
http://www.wetgiw.gov.pl/

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie
00-753 Warszawa, ul. Gagarina 15
tel. 022 841 13 19
e-mail: piwwawa@poczta.wp.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie Zachodniej
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 022 733 72 90
e-mail: piwwazach@wp.pl; warszawazach@wetgiw.gov.pl

Patrol EKO w Warszawie - tel. 986
Pomaga zwierzętom po wypadkach oraz zagubionym i porzuconym. Ratuje je i przywozi do schroniska "Na Paluchu".

Pogotowie ratunkowe dla zwierząt - tel. 660-444-111
Zwierzętom bezdomnym udziala pomocy bezpłatnie 24 h.

Straż dla Zwierząt
Warszawa
www.strazdlazwierzat.com.pl
tel. 022 353 50 60 Stowarzyszenie na Rzecz Odpowiedzialnej Opieki nad Zwierzętami Domowymi
Warszawa
www.zwierzetanasiprzyjaciele.pl
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Marki koło Warszawy
www.otop.org.pl

Wortal o psach asystujących tj. takim które towarzyszą osobom niepełnosprawnym i wykonują dla nich specjalne zadania.
http://www.dogiq.info/pl/start_pl.htm

Charytatywna Fundacja Opieki nad Zwierzętami CANIS
ul. Magiera 7a/60, 01-703 Warszawa
Danuta Skarbek tel. 022 833 81 30, 0693 349 978
http://www.canis.org.pl
Fundacja CANIS działa na terenie Warszawy na rzecz bezdomnych zwierząt, głównie kotów. Nie prowadzi schroniska dla zwierząt.

Fundacja dla Ratowania Bezdomnych Zwierząt "Emir"
ul. Słoneczna 4, 96-321 Oddział, Żabia Wola
tel. 046 857 88 27, 0601 300 726
http://fundacja-emir.org/

Fundacja Na Rzecz Opieki Nad Zwierzętami „SFORA”
ul. Hołówki 3 lok. 116, 00-749 Warszawa
tel./fax. 022 841 97 43
e-mail: fundacja@sfora.org.pl
http://www.sfora.org.pl


AST Fundacja na Rzecz Zwierząt Niechcianych
http://www.fundacja-ast.pl/

Fundacja ¦w. Franciszka „ Pomóż zwierzętom- naszym małym braciom”
Konstancin-Jeziorna
http://101kotow.koty.pl/
Fundacja „Ostatnia szansa” Warszawa
www.schronisko.alpha.pl

Stowarzyszenie Dobry Pies - Akademia Porozumiewania się ze Zwierzętami
Powązki 21, 05-084 Leszno k/o Błonia
kom: 0503 056 616
e-mail: kontakt@dobrypies.pl
http://www.dobrypies.pl/

Fundacja Pegasus Warszawa
ul. Ekologiczna 14/5, 02-798 Warszawa
adres do korespondencji:
02-523 Warszawa 8, skrytka pocztowa 91
e-mail: pegasus@pegasus.org.pl
tel.: 0 668 613 404, 0 504 865 947
http://www.pegasus.org.pl/

Arka - Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt
Grodzisk Mazowiecki
http://www.arka.strefa.pl/

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa
tel.022 619 40 41
http://www.zoo.waw.pl/

 
strona główna
 
o projekcie
 
warsztaty
 
materiały dla nauczyciela
 
linki
 


kontakt
 

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602
ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18
fax 42 291 14 50
e-mail: psubraty@zrodla.org
www.zrodla.org

dziękujemy


Projekt dofinansowany
ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.