Psubraty ODE Zrodla


Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" w latach 2007/2009 zrealizował dwie edycje projektu "Psubraty" .

Głównym celem projektu było uwrażliwienie młodzieży na los zwierząt oraz zmotywowanie jej do aktywnego podjęcia działań na rzecz zwierząt. Projekt miał również promować postawę gotowości do zaangażowania się w sprawy lokalnej społeczności oraz zachęcać do wzięcia odpowiedzialności za losy swojego najbliższego otoczenia.

Projekt skierowany było do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistów i realizowany był na terenie Łodzi i Warszawy.

Działania skierowane do szkół w ramach projektu obejmowały:
 • szkolenie dla nauczycieli. Jego założeniem było zapoznanie nauczycieli ze specyfiką projektu, celami, zakładanymi efektami oraz sposobami realizacji podejmowanych w projekcie działań. Nauczyciele otrzymali materiały szkoleniowe i zaświadczenie o udziale.
 • warsztaty – - na terenie szkół zrealizowane zostały zajęcia warsztatowe dla uczniów. W każdej szkole odbył się jeden warsztat prowadzony przez naszych trenerów, a nauczyciele otrzymali dodatkowo publikację pt. "Psubraty - ochrona humanitarna zwierząt" - zbiór 20 scenariuszy do wykorzystania we własnym zakresie.
 • debaty – w efekcie realizowanych warsztatów uczniowie ze wsparciem nauczycieli zorganizowali na terenie własnej szkoły spotkanie - debatę w oparciu o opracowany wcześniej przez nich raport oraz kampanię promującą pozytywne zachowania wobec zwierząt. W spotkaniach wzięli udział eksperci z dziedziny związanej ze zwierzętami.
 • międzyszkolna sesja podsumowująca projekt – w grudniu 2009 odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, w którym uczestniczyły delegacje uczniów i nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie, przedstawiciele władz miasta, instytucji i organizacji zajmujących się zwierzętami oraz media.

  Wszyscy uczniowie i nauczyciele uczestnicy w projekcie otrzymali dyplomy i książki oraz gadżety pamiątkowe.


  Opis projektu:

  Program skierowany jest bezpośrednio do nauczycieli i młodzieży szkolnej, a pośrednio do innych mieszkańców miasta. Zakłada opracowanie i upublicznienie przez grupy uczniów raportów o występowaniu i warunkach życia zwierząt bezdomnych i dziko żyjących w danej dzielnicy. Dzięki wiedzy, którą uczniowie zdobędą poprzez obserwacje, wywiady, badania, będą mogli podjąć najpotrzebniejsze według nich działania dla poprawy warunków życia naszych mniejszych sąsiadów. Jednym z zadań będzie przygotowanie w dowolnej formie (plakatu, ulotki, spektaklu, strony internetowej itp.) elementu kampanii promującej pozytywne zachowania wobec zwierząt. Prace te zostaną zaprezentowane podczas międzyszkolnego podsumowania projektu, na które zaproszeni zostaną przedstawiciele władz miasta, instytucji i organizacji zajmujących się zwierzętami oraz media.

  Głównym celem projektu jest uwrażliwienie młodzieży na los zwierząt oraz zmotywowanie jej do aktywnego podjęcia działań na rzecz zwierząt, do zaangażowania się w sprawy publiczne, do wzięcia odpowiedzialności za losy swojego najbliższego otoczenia. Poprzez swój interdyscyplinarny charakter i wielorakie formy działań program ma szansę na to aby włączyli się w niego uczniowie o różnych zainteresowaniach i temperamentach: sprawni obserwatorzy, analitycy, rysownicy, zoolodzy, aktorzy i uczniowie lubiący młodzież o zdolnościach przywódczych, chętni do prowadzenia zajęć z młodszymi kolegami, do spotkań z urzędnikami, prowadzenia sesji naukowcy.

  Cele szczegółowe projektu to:
  • promocja pozytywnych zachowań wobec zwierząt
  • zaangażowanie uczniów i społeczności lokalnej w opiekę nad zwierzętami oraz w promocję pozytywnych zachowań i wartości
  • kształtowanie wrażliwości uczniów, a poprzez ich działania również pozostałych mieszkańców Warszawy
  • uświadomienie młodzieży skali problemu bezdomności oraz traktowania zwierząt i wskazanie konieczności działań na rzecz rozwiązania tego problemów
  • wskazanie możliwości zapobiegania problemowi bezdomności zwierząt "u źródła" poprzez promowanie odpowiedzialnych postaw wobec zwierząt
  • oddziaływanie - poprzez kampanie prowadzone przez dzieci - na wrażliwość i postawy dorosłych mieszkańców Warszawy
  • poprawa losu zwierząt bezdomnych, wolno żyjących oraz domowych
  • wypracowanie schematów działania w sytuacji gdy dostrzegamy łamanie praw zwierząt
  • wyzwolenie u młodego pokolenia poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie
  • zapoznanie uczniów z prawodawstwem dotyczącym zwierząt w Polsce
  • ukazanie możliwości działań na rzecz poprawy warunków życia zwierząt
  • zmotywowanie do podjęcia takich działań we współpracy z instytucjami i organizacjami

  Uczestnikami projektu są przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów. Bezpośrednimi odbiorcami projektu są również: nauczyciele, społeczność lokalna oraz lokalne instytucje samorządowe.

 •  
  strona główna
   
  o projekcie
   
  warsztaty
   
  materiały dla nauczyciela
   
  linki
   


  kontakt
   

  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  Łódź 90-602
  ul. Zielona 27
  tel. 42 632 81 18
  fax 42 291 14 50
  e-mail: psubraty@zrodla.org
  www.zrodla.org

  dziękujemy


  Projekt dofinansowany
  ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


  Bezpłatny program do rozliczenia podatku
  za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


  Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.