Psubraty ODE Zrodla


. . . WSTĘP . . .

Opracował Krzysztof Wychowałek

Minęło 10 lat, odkąd w polskim systemie prawnym przyznano zwierzętom status „istoty żyjącej, zdolnej do odczuwania cierpienia, której człowiek winien jest poszanowanie, ochronę i opiekę”. Sama zmiana zapisu w ustawie nie spowodowała jednak gwałtownej odmiany losu zwierząt. Ściga się i wymierza kary sadystom kopiącym psa, gospodarzom głodzącym konie i krowy, wyrostkom podpalającym koty.
W tym samym jednak czasie tysiące psów są latem porzucanych w mieście lub podrzucanych do schroniska, bo przeszkadzałyby rodzinie wyjechać na wakacje, zamurowywane są żywcem przez administracje budynków ptaki i piwniczne koty, szkoły organizują dzieciom wycieczki do cyrków, gdzie umęczone niedźwiedzie poddawane są bolesnej tresurze, a co roku w grudniu miliony karpi krzycząc na częstotliwości niesłyszalnej dla ludzkiego ucha duszą się w foliowych reklamówkach niesione z supermarketu do domu. Tylko zmiana świadomości społecznej jest w stanie tak naprawdę odmienić los zwierząt, a do tego potrzeba nie nowych i bardziej restrykcyjnych przepisów, lecz wychowywania kolejnych pokoleń w duchu szacunku dla zwierząt, z którymi dzielimy naszą planetę.
Rozwijanie szacunku dla zwierząt, uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody, kształtowanie postawy szacunku do zwierząt i przyrody oraz odpowiedzialności za ich stan – są zawarte w podstawie programowej dla szkół wszystkich szczebli. Z naszych doświadczeń ze współpracy ze szkołami wynika, że nauczycielom bardzo brakuje materiałów umożliwiających w ciekawy sposób realizację tych zagadnień. W wielu podręcznikach, w programach edukacji ekologicznej, sprawy zwierząt okrojone są często do zagadnień związanych z ochroną gatunkową, ochroną przyrody. Działania podejmowane spontanicznie przez uczniów ograniczają się zaś do opieki nad wybranymi gatunkami zwierząt – psami, kotami. Zdarza się też, że w tej samej pracowni, w której uczniowie wysłuchują pogadanki o konieczności szacunku do zwierząt, zamknięte w zbyt ciasnym, nieodpowiednim dla nich pojemniku, cierpią króliki czy żółwie, będące nie tyle żywym przyborem szkolnym, co żywym przykładem na sprzeczność pomiędzy tym, co się mówi, a tym, co się robi.
Zamieszczone w tej książce scenariusze w większości są efektem wieloletniej praktyki naszego stowarzyszenia w dziedzinie kształtowania proekologicznych postaw dzieci i młodzieży. Chcieliśmy, aby o zwierzętach można było usłyszeć nie tylko na lekcjach biologii czy ochrony środowiska – ale także na zajęciach z edukacji regionalnej, kulturalnej, prozdrowotnej, na lekcjach języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, etyki, filozofii. Zawarte tu scenariusze są tylko nasza propozycją tego, w jaki sposób warto mówić młodzieży o zwierzętach, o konieczności ich humanitarnej ochrony, wynikającej z szacunku i ze współczucia, z uznania że zwierzętom jako istotom czującym przynależne są prawa do godnego życia i do unikania cierpienia. Ograniczona objętość książki nie pozwoliła nam zamieścić w niej licznych materiałów źródłowych, odnośników do ciekawych publikacji i źródeł informacji – wszystkie jednak zawarte tu scenariusze, wraz z kompletnymi kartami pracy a także materiałami dodatkowymi, prezentacjami, również scenariuszami, które powstaną już po wydrukowaniu tej książki, dostępne są w Internecie na naszych stronach: www.zrodla.org oraz zwierzeta.zrodla.org
Książka niniejsza wydana jest w ramach projektu edukacyjnego realizowanego w Warszawie, dofinansowanego ze środków Urzędu m.st. Warszawy – jest więc pozycją bezpłatną, aczkolwiek jej napisanie, opracowanie i wydanie oczywiście kosztowało określoną kwotę. Prosimy zatem wszystkich, którzy otrzymali ją bezpłatnie, korzystają z jej wersji internetowej lub w inny sposób okazała im się ona przydatna, o rozważenie wpłacenia darowizny na dowolny cel związany z ochroną zwierząt – na przykład na schronisko dla zwierząt w Korabiewicach (numer konta i inne dane na stronie www.dajmudom.pl)


 
strona główna
 
o projekcie
 
warsztaty
 
materiały dla nauczyciela
 
linki
 


kontakt
 

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
Łódź 90-602
ul. Zielona 27
tel. 42 632 81 18
fax 42 291 14 50
e-mail: psubraty@zrodla.org
www.zrodla.org

dziękujemy


Projekt dofinansowany
ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


Bezpłatny program do rozliczenia podatku
za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.