Psubraty ODE Zrodla


. . . SCENARIUSZ: SKLEP ZOOLOGICZNY - NIESZCZĘŚCIA Z CAŁEGO ŚWIATA . . .

Opracowała Gosia Świderek na zlecenie Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group w ramach projektu "Okazje edukacyjne obchodów ekologicznych dni w szkole".

. Cel zajęć: uświadomienie uczestnikom pochodzenia różnych gatunków zwierząt, ich potrzeb życiowych, optymalnych warunków życia, zapoznanie z prawem dot. handlu egzotycznymi zwierzętami, uświadomienie obowiązków, które nałożone zostały na posiadaczy zwierząt egzotycznych.
. Cele operacyjne:
 • uczeń dokonuje obserwacji, przeprowadza wywiad, notuje najważniejsze informacje,
 • wymienia gatunki zwierząt spotykane w sklepach zoologicznych,
 • potrafi wskazać miejsca naturalnego występowania zwierząt spotykanych w sklepach zoologicznych,
 • zna potrzeby i warunki konieczne do tego, by wybrane zwierzęta egzotyczne były zdrowe i czuły się szczęśliwe,
 • przedstawia w formie rysunku i za pomocą dramy zwierzęta spotkane w sklepie,
 • wyjaśnia dlaczego opieka nad egzotycznymi i dzikimi zwierzętami jest bardzo trudna,
 • wie, w jaki sposób trafiają do handlu zwierzęta egzotyczne,
 • dyskutuje nad rozwiązaniem problemu zwierząt egzotycznych sprzedawanych w sklepach zoologicznych, argumentuje własne zdanie.
  . Środki: ścienna mapa świata (ewentualnie schematyczna mapa świata namalowana na tkaninie o boku co najmniej 1,5 m), papier na rysunki, kredki, encyklopedia zwierząt lub notatki o zwierzętach przygotowane wcześniej przez uczniów.
  . Materiały dodatkowe: Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem z dnia 3 marca 1973 r. (tzw. Konwencja waszyngtońska), fragment ustawy o ochronie przyrody (do pobrania ze strony internetowej http://zwierzeta.zrodla.org).
  . Czas trwania: 15-20 minut w sklepie zoologicznym i dwie godziny lekcyjne w szkole.
  . Miejsce zajęć: sklep zoologiczny i sala lekcyjna.
  . Grupa wiekowa: począwszy od uczniów klas VI szkół podstawowych.

  . Przygotowanie:
  Prosimy uczniów, by przygotowali krótkie informacje o zwierzętach najczęściej spotykanych w sklepach zoologicznych: papugach, kanarkach, myszach, chomikach, świnkach morskich, wężach (boa, pyton), jaszczurkach (legwan, waran, kameleon), żółwiach (stepowy, grecki). Notatka powinna zwierać następujące informacje: skąd zwierzę pochodzi, jak wygląda jego życie w naturze, w jakim żyje klimacie, w jakim siedlisku, jak duże zajmuje terytorium, czym się żywi, informacje o zachowaniu: czy jest samotnikiem, czy żyje w stadach, czy jest ruchliwe, przemieszcza się na duże odległości itp.) Informacje te można znaleĄć np. w encyklopedii internetowej http://wiem.onet.pl, w Wikipedii http://pl.wikipedia.org

  . Przebieg zajęć:
  Wspólnie odwiedzamy sklep zoologiczny, gdzie dokonujemy obserwacji oraz przeprowadzamy wywiad z pracownikiem sklepu. Obserwacje ze sklepu powinny zawierać następujące dane:
  - jakie zwierzęta można kupić w sklepie zoologicznym?
  - jakie warunki mają zwierzęta (jakie duże i jak urządzone klatki czy akwaria, ile zwierząt przebywa w jednej klatce, czy klatki są posprzątane)?
  - z kim sąsiadują różne zwierzęta tzn. jakie zwierzę jest w klatce obok?

  Dowiadujemy się również:
  - jakie zwierzęta są najpopularniejsze, najczęściej kupowane?
  - czy ma zwierzęta zagrożone wyginięciem?
  - skąd właściciel ma zwierzęta?
  - czy ma odpowiednią dokumentację dotyczącą posiadanych osobników?
  - czy posiada rzetelną wiedzę na temat potrzeb posiadanych gatunków?

  W klasie prosimy uczniów by narysowali zwierzęta zaobserwowane w sklepie. Rysunki układamy w taki sposób, by odwzorować rozmieszczenie zwierząt w sklepie. Czy aby wąż nie mieszka koło myszek albo kanarków. Zastanawiamy się jak czują się zwierzęta. Czy mają odpowiednią ilość miejsca, odpowiednie warunki by żyć godnie? Jeśli uczniowie odwiedzili kilka różnych sklepów możemy porównać warunki w nich panujące. Tę część zajęć przeprowadzić możemy w formie dramy - uczniowie wcielają się w narysowane przez siebie zwierzęta i opowiadają o warunkach życia w sklepie zoologicznym.

  Następnie korzystając z przygotowanych wcześniej notatek, po kolei omawiamy zwierzęta przedstawione na rysunkach: skąd pochodzą, jak wygląda ich życie w naturze. Wspólnie odpowiadamy na pytanie: czy w sklepie zoologicznym mają warunki choćby zbliżone do naturalnych? I czy w domu ludzie mogą zapewnić takie warunki zwierzętom jak w naturze?
  Zastanawiamy się skąd biorą się te zwierzęta w Polsce, być może informacji udzieli nam sprzedawca, warto też sięgnąć do innych Ąródeł. Zapoznajemy uczniów z informacjami na temat przemytu zwierząt egzotycznych, prawa dot. handlu zwierzętami (informacje na stronie http://cites.zrodla.org, http://www.mos.gov.pl/cites-ma/index.html, http://www.wwf.pl).
  W trakcie dyskusji uczniowie tworzą listę pomysłów, dzięki którym los zwierząt sprzedawanych w sklepach zoologicznych może ulec poprawie. Zapisane rozwiązania uściślamy. W trzyosobowych grupach uczestnicy dyskutują nt. najlepszego rozwiązania, następnie grupy łączą się w grupy sześcioosobowe i przedstawiają sobie nawzajem swój wybór argumentując go. Znów grupa wybiera jedno najlepsze wg niej rozwiązanie, które wraz z uzasadnieniem przedstawia klasie. Np.: 1. kupić chociaż jedno zwierzę, żeby ono było szczęśliwsze (kontrargument: tym samym powoduje się, że sprowadzone zostaną kolejne zwierzęta); 2. nie kupować i zniechęcać innych do kupowania (dzięki temu sprzedawca nie będzie chciał sprowadzać nowych zwierząt, kontrargument: ale te będą się dłużej męczyć w sklepie); 3. jakie jeszcze mamy możliwości?
  Dyskutujemy co każdy z nas może zrobić? Jeśli wśród rozwiązań podanych przez uczniów pojawiły się takie, które łatwo wprowadzić w życie, możemy zaproponować najbardziej zainteresowanym uczniom podjęcie działań (np. przygotować i rozkolportować ulotki, przygotować apel lub inną akcję informacyjną w szkole)

  Aby pozytywnym akcentem zakończyć zajęcia proponujemy uczniom, by powycinali z rysunków-klatek wykonanych na początku lekcji zwierzęta: papugi, kanarki, węże, jaszczurki, gryzonie, ryby i położyli (przyczepili) na mapie w miejscu odpowiadającym naturalnemu środowisku życia zwierząt. Będzie to symboliczny powrót do natury.


 •  
  strona główna
   
  o projekcie
   
  warsztaty
   
  materiały dla nauczyciela
   
  linki
   


  kontakt
   

  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  Łódź 90-602
  ul. Zielona 27
  tel. 42 632 81 18
  fax 42 291 14 50
  e-mail: psubraty@zrodla.org
  www.zrodla.org

  dziękujemy


  Projekt dofinansowany
  ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


  Bezpłatny program do rozliczenia podatku
  za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


  Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.