Psubraty ODE Zrodla


. . . SCENARIUSZ: NIEZWYKŁE PRZYGODY MAŁEJ PANDY . . .

Opracowała Gosia Świderek

. Cel zajęć: Zaznajomienie z wybranymi prawnymi formami ochrony zwierząt.
. Cele operacyjne:
 • uczeń streszcza treść filmu, określa jego główny problem,
 • wymienia zwierzęta rzadkie, objęte ochroną,
 • wymienia powody wymierania gatunków,
 • rozumie pojęcia „ochrona gatunkowa", „rezerwat", starsi uczniowie także „restytucja", „reintrodukacja”,
 • wymienia 10 gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową w Polsce,
 • potrafi ułożyć sieć (łańcuch) pokarmową składającą się z najmniej 4 elementów,
 • uzasadnia dlaczego trzeba chronić wszystkie zwierzęta,
 • potrafi wyjaśnić na czym polega specjalizacja pokarmowa pandy.
  . Środki: film „Niezwykłe przygody małej pandy", duże arkusze papieru, kredki, ołówki, przewodniki (lub informacje z inetrnetu) o gatunkach objętych ochroną gatunkową w Polsce, obrazki do ułożenia sieci pokarmowej (ewentualnie karteczki z nazwami gatunków).
  . Czas trwania: czas na obejrzenie filmu + dwie godziny lekcyjne.
  . Miejsce zajęć: sala lekcyjna z odtwarzaczem i telewizorem
  . Grupa wiekowa: począwszy od uczniów klas III szkół podstawowych.

  The Amazing Panda Adventures(1995 USA)
  reżyseria Christopher Cain
  scenariusz Laurice Elehwany, Jeff Rothberg
  na podstawie: opowiadania Johna Wilcoxa i Stevena Alldredge'a
  od lat: 7, czas trwania: 84 minuty

  . Streszczenie filmu: Chińska dziewczynka o imieniu Ling i Amerykanin Ryan starają się ocalić życie półrocznemu niedĽwiadkowi - pandzie, który stracił matkę. Podróż dwojga młodych ludzi jest znakomitym pretekstem do pokazania górskich krajobrazów. Film o przygodach niesfornej pandy jest pierwszym w historii Hollywood filmem fabularnym, kręconym wśród śniegów Himalajów. Wszystkie zdjęcia plenerowe powstały w chińskiej prowincji Seczuan.

  . Przebieg zajęć:
  Zajęcia rozpoczynamy krótkim przypomnieniem filmu, głównych bohaterów i zwięzłym określeniem głównego problemu filmu czyli sytuacji w której pandy (a także inne zwierzęta) są zagrożone wyginięciem.

  Prosimy uczniów aby wymienili zwierzęta rzadkie, objęte ochroną. Zastanawiamy się wspólnie dlaczego należy chronić zwierzęta. Co spowodowało, że wiele zwierząt już wyginęło lub jest na granicy wyginięcia - odpowiedzi zapisujemy na tablicy (kłusownictwo, polowania, odbieranie terenów, nielegalnych handel, zmiany klimatyczne, zanieczyszczenia środowiska, wprowadzanie nowych - obcych gatunków).

  Zastanawiamy się jak możemy ochronić rzadkie zwierzęta. Na całym świecie zwierzęta objęte są ochroną gatunkową, jednak w wielu przypadkach to nie wystarczy by zwierzęta przetrwały. W takich sytuacjach tworzone są specjalne rezerwaty, które zajmują się restytucją gatunków. Przykładem takich działań jest restytucja żubra w Puszczy Białowieskiej. Prosimy uczniów by przygotowali na podstawie przewodników, opracowań plansze prezentujące gatunki chronione w Polsce. Ważne by poza najbardziej znanymi ssakami znalazły się również ryby, gady, płazy i bezkręgowce. Uczniowie podzieleni na trzyosobowe grupy mogą wylosować karteczki z nazwami gatunków do przygotowania plakatu. Kiedy już wszystkie prace są przygotowane krótko omawiamy rolę jaką pełnią wybrane zwierzęta w swoim środowisku.

  Prosimy uczniów by zastanowili się, które z ukazanych zwierząt powinny być chronione przede wszystkim? Które ze zwierząt nie są tak ważne? W potocznej opinii na ochronę zasługują przede wszystkim zwierzęta duże, ładne, częściej ptaki i ssaki niż na przykład owady. Należy wyjaśnić, że wszystkie gatunki zwierząt, roślin i mikroorganizamów są równie ważne, gdyż brak jednego z nich spowoduje załamanie układu powiązań panującego w danym ekosystemie. Brak któregokolwiek elementu układanki, może spowodować zagładę kolejnych gatunków. Uczniowie podzieleni na grupy mogą to zaobserwować układając z przygotowanych wcześniej obrazków łańcuchy (sieci) pokarmowe. Gdy sieci są już ułożone, zabieramy jeden z obrazków, okazuje się że pozostałe zwierzęta są zagrożone albo brakiem pokarmu (jeśli są specjalistami pokarmowymi, np. odżywiają się tylko jednym gatunkiem roślin) albo populacja jest zagrożona gdyż stała się jedynym pożywieniem innego gatunku.

  Zajęcia podsumowujemy ponownie nawiązując do filmu, wyjaśniamy że panda jest właśnie specjalistą pokarmowym i jest jednym z wielu gatunków poważnie zagrożonych wymarciem z powodu utraty naturalnego środowiska. Zasiedla ona górne piętro lasów mieszanych i iglastych. Ulubionym siedliskiem są gąszcze bambusów. Intensywna wycinka chińskich lasów przez ostatnie 20 lat XX wieku zniszczyła ponad 50 %naturalnych środowisk pandy wielkiej.

  . Informacje dodatkowe:
 • Panda wielka
 • Reintrodukcja
 • Restytucja
 • Ochrona gatunkowa zwierząt


 •  
  strona główna
   
  o projekcie
   
  warsztaty
   
  materiały dla nauczyciela
   
  linki
   


  kontakt
   

  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  Łódź 90-602
  ul. Zielona 27
  tel. 42 632 81 18
  fax 42 291 14 50
  e-mail: psubraty@zrodla.org
  www.zrodla.org

  dziękujemy


  Projekt dofinansowany
  ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


  Bezpłatny program do rozliczenia podatku
  za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


  Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.