Psubraty ODE Zrodla


. . . SCENARIUSZ IMPREZY OGÓLNOSZKOLNEJ: MOWA ZWIERZĄT . . .

Opracowała Gosia Świderek na zlecenie Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group w ramach projektu "Okazje edukacyjne obchodów ekologicznych dni w szkole".

. Cel zajęć: zapoznanie uczniów z zagadnieniem komunikacji wśród zwierząt oraz zwrócenie uwagi na treści, które zwierzęta chciałyby - gdyby mogły - przekazać ludziom.
. Cele operacyjne:
 • uczeń posiada podstawową wiedzę o życiu społecznym wybranych zwierząt i komunikacji w świecie zwierząt,
 • potrafi wykazać dużą różnorodność rodzajów komunikacji w świecie ludzi i zwierząt,
 • doskonali indywidualne umiejętności organizacyjne, aktorskie, plastyczne,
 • korzysta z materiałów źródłowych, wybiera najciekawsze i najwłaściwsze informacje,
 • pisze w imieniu zwierząt list do ludzi,
 • doskonali umiejętność publicznego występowania.
  . Środki: materiały plastyczne, nagrania dźwięków przyrody, stojaki do prezentacji wystawy (ewentualnie tablice ścienne), komputer z internetem.
  . Sprzymierzeńcy: nauczyciele, bibliotekarz, rodzice.
  . Czas trwania: przygotowanie - dwa tygodnie, prezentacje jeden dzień
  . Miejsce zajęć: sala lekcyjna.
  . Grupa wiekowa: począwszy od uczniów klas VI szkół podstawowych

  Projekt można zrealizować z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt albo przed wigilią Świąt Bożego Narodzenia, wiadomo przecież że to właśnie w wigilijny wieczór zwierzęta są najbardziej rozmowne. Warto wykorzystać te wierzenia i bliżej zapoznać się z technikami komunikacji, a przede wszystkim wsłuchać się w głos zwierząt.

  . Przebieg wydarzeń:
  W organizację projektu "Mowa zwierząt" potrzebne jest zaangażowanie co najmniej jednej klasy wraz z opiekunem koordynatorem przedsięwzięcia. Zadaniem grupy jest przygotowanie "dnia w którym zwierzęta mówią". Praca odbywać się powinna w kilku grupach, które zajmują się przygotowaniem prezentacji, wśród których znajda się opracowanie naukowe, wystawa plastyczna, spektakl, konkurs dla młodszych klas itp. Celem projektu "Mowa zwierząt" jest nie tylko zapoznanie uczniów z zagadnieniem komunikacji wśród zwierząt, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na treści, które zwierzęta chciałyby, gdyby mogły, przekazać ludziom.
  Grupy w zależności od ilości zaangażowanych w przygotowania osób powinny liczyć od 6 uczniów do całych klas, gdy imprezę przygotowuje kilka klas. Uczniowie w zależności od zainteresowań i umiejętności dzielą się na grupy tematyczne.

  I. Opracowanie naukowe
  Uczniowie korzystając z książek, czasopism i internetu przygotowują prezentację dotyczącą sposobów komunikacji zwierząt w tym ludzi. W opracowaniu powinny znaleźć się takie informacje jak: rola komunikacji w grupie, komunikaty skierowane do przedstawicieli innych gatunków, jakie rodzaje komunikacji spotykane są w świecie zwierząt (komunikaty werbalne, mowa ciała, ubarwienie, kształtów, śladów, komunikacja zapachem itp.). Prezentacja może być zaprezentowana w formie odczytów, gazetki szkolnej, posterów, prezentacji multimedialnej, wystawy z przewodnikiem.

  II. Wystawa plastyczna
  Na wystawę mogą składać się prace plastyczne przygotowane przez grupę roboczą lub wyłonione w drodze wewnątrzszkolnego konkursu na temat mowy zwierząt. Prace mogą przedstawiać sposoby komunikacji, ale także wyrażać to, co chciałyby przekazać ludziom zwierzęta. W tym celu warto przygotować list do uczniów, który będzie odczytany na lekcjach plastyki, tak by była to nie zwykła praca plastyczna, lecz przemyślane dzieło zaangażowanej i współodczuwającej osoby.

  III. Konkurs literacki - listy zwierząt do ludzi
  Konkurs ogłaszamy na co najmniej tydzień przed planowanym "dniem, w którym zwierzęta mówią". Ogłoszenie o konkursie powinno dokładnie precyzować zadania uczestników konkursu. Zanim uczniowie przystąpią do pisania listów (w szkole lub w domu) wychowawcy powinni przeprowadzić krótkie zajęcia wprowadzające w tematykę zagadnienia.
  Nauczyciele proszą aby dzieci przypomniały sobie miejsca, gdzie żyją zwierzęta w naturze i w niewoli (np. ocean, puszcza, łąka, ale także dom, gospodarstwo wiejskie, cyrk, hodowla, zoo, sklep zoologiczny itp.). Wypisujemy takie miejsca na tablicy i krótko omawiamy warunki życia w tych miejscach. Zastanawiamy się czy zwierzęta w tych miejscach są szczęśliwe.
  Zadaniem uczestników konkursu, jest napisanie listu do ludzi w imieniu wybranego, konkretnego zwierzęcia np. słonia z cyrku, żyrafy z zoo, wieloryba z oceanu, rybki z domowego akwarium. List ten jest jedyną okazją, kiedy zwierzęta mogą przekazać ludziom swoje marzenia, opisać swoje życie, przekazać wskazówki. Najlepsze prace, wyłonione przez komisję złożoną z nauczycieli i uczniów-organizatorów konkursu, można opublikować w szkolnej gazetce, uzupełnić nimi wystawę plastyczną, lub włączyć do scenariusza spektaklu.

  IV. Spektakl
  Pomysł spektaklu oparty jest o pomysł warsztatu "Zgromadzenie wszystkich istot" opisanego w książce "Myśląc jak góra". Zgromadzenie w najprostszej formie jest kilkugodzinnym rytuałem, w którym ludzie zbierają się w kręgu, aby przemawiać w imieniu innych gatunków lecz zazwyczaj jest to proces trwający nawet kilka dni wypełnionych ćwiczeniami, mający na celu pobudzenie zaangażowania w ochronę przyrody poprzez doświadczenie "bycia" inną istotą. Oczywiście spektakl jest tylko krótkim odegraniem rytuału. W przedstawieniu uczniowie wcielają się w wybrane przez siebie zwierzęta. Każdy aktor sam podejmuje decyzję które zwierzę jest mu najbliższe, w które najłatwiej będzie mu się wcielić. Przygotowania do spektaklu trzeba rozpocząć odpowiednio wcześnie, tak, by aktorzy zdążyli dobrze zapoznać się ze stylem życia wybranego gatunku, typowymi zachowaniami. Musi również mieć czas na napisanie swojej roli, czyli tego co chciałby przekazać w imieniu zwierzęcia, co chciałby o sobie i swoim życiu powiedzieć. Także sam aktor, by dobrze czuć się we "własnej" zwierzęcej skórze sam, ewentualnie z pomocą kolegów, powinien przygotować swój kostium z maską. Dodatkowa postacią powinna być osoba prowadząca Zgromadzenie.
  Grupa przygotowująca spektakl ma za zadanie oprócz skonstruowania scenariusza i przygotowania kostiumów, także stworzenie scenografii oraz afiszów, biletów wstępu. Tą częścią przygotowań mogą zająć się uczniowie nie będący aktorami.

  V. Quiz
  Może składać się z wielu różnych części zależnych od grupy wiekowej.
  Jednym z elementów może być odgadywanie nazw gatunków po odgłosach przez nich wydawanych. Jest najtrudniejszym do zrealizowania punktem, gdyż wymaga zdobycia nagrań odgłosów. W prostszej wersji to uczniowie organizujący konkurs mogą sami naśladować takie dźwięki.
  Innym pomysłem jest przygotowanie scenek pantomimicznych przedstawiających różne zwierzęta, zadaniem uczestników konkursu byłoby odgadnięcie nazw zwierząt. Następna cześć to turniej wiedzy o zachowaniach i komunikacji zwierząt. Przykładowe pytania w załączniku.

  VI. Inne pomysły
  Wystawa i spektakl dają możliwość zorganizowania zbiórki darów lub pieniędzy dla schroniska dla zwierząt czy koła czy organizacji zajmującej się ochroną zwierząt. Publiczność oglądająca wystawę lub spektakl może kupować bilety-cegiełki, jako bilety może też służyć karma dla zwierząt.

  . Bibliografia i warto przeczytać:
  Stephen Hart, Mowa zwierząt, Warszawa 1996
  H. i M. Frings, Mowa zwierząt, Warszawa 1968
  D. Burghardt, W. Schleidt i H. Altner (red.), Sygnały w świecie zwierząt, Warszawa 1979
  Z. Jethon, Mózg - myśl - mowa. Warszawa 1979
  Alicja Siwkiewicz, Mowa zwierząt, Warszawa 1988
  Casale Paolo, Zachowanie zwierząt, Warszawa 2001
  Vitus B. Droscher, I wieloryb wysadził Jonasza na ląd, Cyklady 1998
  Vitus B. Droscher, Krokodyl na śniadanie. Zadziwiające opowiadania o zachowaniu zwierząt, Cyklady 2000

  . Quiz - zachowania i komunikacja zwierząt
  1. Które z owadów komunikują się za pomocą tańca? (pszczoły)
  2. Co to są feromony, jaką odgrywają rolę? (rozpoznawanie partnerów do rozmnażania, wabienie, sygnalizują przynależność do grupy)
  3. Które zwierzęta wykorzystują do komunikacji ultradźwięki? (np. nietoperze, walenie)
  4. Co sygnalizuje kot, kiedy macha koniuszkiem ogona? (zdenerwowanie)
  5. Jakie cechę symbolizuje słoń z podniesioną trąbą? (agresję)
  6. Dlaczego zwierzęta zmieniają kolor?
  7. Co zazwyczaj oznaczają jaskrawe barwy w świecie zwierząt?
  8. Jaki ptaki w Polsce wydają najgłośniejsze dźwięki? (pawie, czaple)

  Informacje na temat porozumiewania zwierząt, mowy i języka, komunikacji interpersonalnej (do pobrania ze strony internetowej http://zwierzeta.zrodla.org)


 •  
  strona główna
   
  o projekcie
   
  warsztaty
   
  materiały dla nauczyciela
   
  linki
   


  kontakt
   

  Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
  Łódź 90-602
  ul. Zielona 27
  tel. 42 632 81 18
  fax 42 291 14 50
  e-mail: psubraty@zrodla.org
  www.zrodla.org

  dziękujemy


  Projekt dofinansowany
  ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich


  Bezpłatny program do rozliczenia podatku
  za rok 2023 jest już dostępny do pobrania ze strony opp.zrodla.org


  Uwaga! Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.